วิสัยทัศน์ :: บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งธรรมชาติงามตา สาธารณูปโภคครบครัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แบบฟอร์มการขออนุญาตงานช่าง

  Application Form

 • ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ

  Fast track 's public service

 • วารสารและสิ่งพิมพ์

  Journal and Leaflet

 • คู่มือประชาชน

  Citizen Guide

 • การจัดการความรู้

  Knowledge Management

จำนวนผู้เข้าชม :: URL Counter
 • ชมรมและกลุ่มอาชีพ

  Club and Occupation

 • สินค้าโอทอป

  OTOP Product

 • สถานที่สำคัญ

  Huayphlu 's place

 • คลังวีดีโอ

  VDO

 • รายงานทางการเงิน

  Huayphlu Financial

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  Form download

 • อปพร.

  อาสาป้องกันและบรรเทา

  สาธารณะภัยตำบลห้วยพลู

 • สำนักงาน

  หลักประกันสุขภาพ

  ตำบลห้วยพลู