สวนผักเพิ่มเงินทอง (ผักบ้านต่าย)

6_place_201805051542110

สวนผักบ้านต่าย  สวนผักและผลไม้ไร้สารแห่งแรกของอำเภอนครชัยศรี  ที่ต้องการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรที่ใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรแบบไร้สาร  มีการส่งผักเพื่อนำไปทำอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล  จำนวน  4  แห่ง  ในจังหวัดนครปฐม  มีการออกงานออร์แกนิคเอ็กโปทุกปี  ซึ่งผู้บริโภคให้ความไว้วางใจในความปลอดภัยว่าไม่มีสารเคมีตกค้าง  สวนผักบ้านต่ายเป็นทั้งแหล่งผลิตและจำหน่ายพืชผัก  ผลไม้ไร้สารหลายชนิด  ได้แก่  ผักชี  คะน้า  กวางตุ้ง  มะเขือเทศ  ฝรั่งกิมจู  กล้วยหอม  เป็นต้น  อีกทั้งยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจจะทำเกษตรแบบไร้สารอีกด้วย