ศูนย์พลูฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 5

6_place_2018050516015706_place_2018050516015716_place_2018050516015726_place_201805051601573

ศูนย์พลูฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 5 เป็นแหล่งจำหน่ายและเรียนรู้สินค้าในชุมชน เช่น งานสานเส้นพลาสติก งานเชือกถัก สบู่ หมี่กรอบสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีบริการรับจัดงานนอกสถานที่ เช่น การประดับตกแต่งดอกไม้