ติดต่อ อบต.

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู

99/4 หมู่ 4  ตำบลห้วยพลู  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  73120

เบอร์โทรศัพท์:   0-3426-5074-6

โทรสาร:   0-3426-5074-6

อีเมล์:   info@huayphlu.go.th